PKP hlavní – per rollam – červenec 2023

PROGRAM:

Harmonogram výzev pro rok 2023, verze 5

HLAVNÍ ZÁVĚR:

PKP hlavní dne 20. července 2023 projednala a schválila Harmonogram výzev pro rok 2023, verze 5.