PKP hlavní – per rollam – červen 2023

PROGRAM:

Harmonogram výzev pro rok 2023, verze 4

HLAVNÍ ZÁVĚR:

PKP hlavní dne 9. června 2023 projednala a schválila Harmonogram výzev pro rok 2023, verze 4.