Pravidla soutěže na Facebooku: „POZNEJTE OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ!“

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „ŘO OP JAK“) zveřejňuje dne 1. února 2022 pravidla facebookové soutěže „POZNEJTE OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ!“. Soutěž má za cíl získat více sledujících na FB OP JAK a zároveň představit nový OP JAK. V průběhu 3 týdnů budou vyhlášeny 3 soutěžní otázky, jejichž odpovědi lze dohledat na webu OPJAK.cz. Zapojte se do soutěže a vyhrajte cestovní batoh s výbavou.

Obecná pravidla soutěže:

 • Soutěž vyhlašuje MŠMT, ŘO OP JAK (dále jen „Organizátor“), Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Koordinátorem soutěže je Odbor technické pomoci.
 • Soutěž bude probíhat od 1. 2. do 18. 2. 2022. V tomto období bude na facebookovém profilu OP JAK každý týden vyhlášena jedna soutěžní otázka.
 • Hraje se o cestovní batoh plný propagačních předmětů (např. termoska, powerbanka, rychleschnoucí ručník, reflexní vesta, malé a užitečné náplasti, poznámkový blok A4, propiska, informativní brožura a další).
 • Soutěžící musí označit facebookovou stránku OP JAK tlačítkem „To se mi líbí“ (tedy celou stránku OP JAK nikoliv pouze dílčí příspěvek) a správně odpovědět na soutěžní otázku.
 • Výherce bude vyhlášen po ukončení soutěže, a to následující pondělí po ukončení soutěžního kola.
 • Výherce bude obeznámen o vítězství přímo pod soutěžním příspěvkem na facebookovém profilu OP JAK. Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku poslal Organizátorovi adresu, kam bude odeslána výhra. Pokud se nepodaří kontaktovat výherce do 7 dnů od ukončení soutěže, bude ze soutěže vyřazen a cena propadá.
 • O výhercích soutěže rozhodne los. Losování proběhne vždy každé pondělí následujícího týdne. Vylosováni budou vždy tři výherci.
 • Soutěžící, který bude v jednom ze soutěžních kol vylosován a bude mu odeslána výhra, nemá právo zúčastnit se dalších kol soutěže. V případě, že se zapojí do jakéhokoliv dalšího kola soutěže, nebude na jeho odpověď brán zřetel a nebude zařazen do slosování.
 • Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích.
 • Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.
 • Soutěžící přihlášením do soutěže automaticky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Organizátorovi soutěže.
 • Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit, zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.
 • Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže.
 • Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook není do soutěže žádným způsobem zapojená, není pořadatelem soutěže, nijak ji nesponzoruje a nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.