Aktualizace Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci uživatelské příručky pro práci v IS KP21+:  Uživatelská příručka ISKP21+ Žádost o podporu ZP (šablony) ve verzi 1.2.

Všechny dosud zveřejnění příručky jsou k dispozici v sekci Dokumenty – Uživatelské příručky pro práci s IS KP21+.