Jednání PKP pro P2 z 14. června 2022

PROGRAM:

Převzetí usnesení ze společného jednání PKP OP JAK k výzvám:

  • Šablony pro MŠ a ZŠ I
  • Šablony pro SŠ a VOŠ

Projednání věcného záměru výzvy:

  • Individuální projekty systémové – Vzdělávání


HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP pro P2 převzala usnesení přijaté dne 31. března 2022 na nultém jednání PKP OP JAK o projednání výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I.

PKP pro P2 projednala výzvu Individuální projekty systémové – Vzdělávání.