Jednání PKP pro P2 – 8. dubna 2024

PROGRAM:

Návrh výzvy PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů)

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP pro Prioritu 2 projednala návrh výzvy č. 02_24_032 PRO-ROMA s tím, že do návrhu výzvy bude zapracována akceptovaná připomínka.