Jednání PKP pro P2 – 20. dubna 2023

PROGRAM:

  • Projednání návrhu výzvy Akční plánování v území – MAP
  • Projednání návrhu výzvy Akční plánování v území – IDZ
  • Projednání návrhu výzvy Podpora budoucích učitelů a učitelek

HLAVNÍ ZÁVĚR:

  • PKP pro Prioritu 2 projednala návrh výzvy Akční plánování v území – MAP s tím, že do návrhu výzvy budou zapracovány akceptované připomínky.
  • PKP pro Prioritu 2 projednala návrh výzvy Akční plánování v území – IDZ s tím, že do návrhu výzvy budou zapracovány akceptované připomínky.
  • PKP pro Prioritu 2 projednala návrh výzvy Podpora budoucích učitelů a učitelek s tím, že do návrhu výzvy budou zapracovány akceptované připomínky.