Jednání PKP pro P2 – 16. února 2023

PROGRAM:

  • Projednání věcného záměru výzvy ESF+ výzva pro VŠ
  • Projednání věcného záměru výzvy ERDF výzva pro VŠ – kvalita
  • Projednání věcného záměru výzvy ERDF výzva pro VŠ – studenti se specifickými potřebami

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

  • PKP pro Prioritu 2 projednala věcné záměry výzev ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se specifickými potřebami.