Jednání PKP pro P2 – 15. ledna 2024

PROGRAM:

Návrh výzvy Šablony pro neformální vzdělávání 

HLAVNÍ ZÁVĚR:

PKP pro Prioritu 2 projednala návrh výzvy Šablony pro neformální vzdělávání s  tím, že do návrhu výzvy budou zapracovány akceptované připomínky.