Jednání PKP pro P1 – 5. září 2022

PROGRAM:

Aktuální informace k výzvě Špičkový výzkum

Projednání návrhu / věcného záměru výzev:

  • Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů
  • Výzkumné infrastruktury I
  • Výzkumné e-infrastruktury I
  • Fázované projekty
  • Open Science I

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP pro P1 byla seznámena se záměrem ŘO řešit úpravu hodnoticího kritéria V1.2.2 Získané ERC granty ve výzvě Špičkový výzkum.
PKP pro P1 projednala návrh výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů.
PKP pro P1 byla seznámena s věcnými záměry výzev Výzkumné infrastruktury I, Výzkumné e-infrastruktury I, Fázované projekty a Open Science I.