Jednání PKP pro P1 – 28. listopadu 2022

PROGRAM:

Projednání věcného záměru výzev:

  • Výzkumné infrastruktury I
  • Výzkumné e-infrastruktury I
  • Open Science I

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP pro P1 projednala návrh výzev Výzkumné infrastruktury I a Výzkumné e-infrastruktury I s tím, že dojde k formulační úpravě v části oprávnění žadatelé.
PKP pro P1 projednala návrh výzvy Open Science I s tím, že dojde k zapracování vznesených připomínek tak, jak bylo představeno na jednání.