Jednání PKP pro P1 – 25. března 2024

PROGRAM:

Výzkumné prostředí (projednání návrhu výzvy)
Open Science II (projednání návrhu výzvy)
Návraty (projednání věcného záměru výzvy)

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP pro P1 projednala věcný záměr výzvy Návraty.
Pro projednání návrhů výzev Výzkumné prostředí a Open Science II bylo z důvodu neusnášeníschopnosti pléna vyhlášeno elektronické projednání per rollam, ve kterém budou zohledněny diskutované připomínky.