Jednání PKP pro P1 – 20. dubna 2023

PROGRAM:

  • Projednání návrhu výzvy Mezisektorová spolupráce
  • Projednání návrhu výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI
  • Projednání věcného záměru výzvy Fázované projekty II
  • Projednání věcného záměru výzvy Teaming CZ II
  • Projednání věcného záměru výzvy Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

HLAVNÍ ZÁVĚR:

  • PKP pro Prioritu 1 projednala návrhy výzev Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI s tím, že dojde k zapracování akceptovaných připomínek.
  • PKP pro Prioritu 1 projednala věcné záměry výzev Fázované projekty II, Teaming CZ II a Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti.