Jednání PKP pro P1 z 16. června 2022

PROGRAM:

Převzetí usnesení ze společného jednání PKP OP JAK k výzvě:

  • Teaming-CZ I

Informace o zapracování připomínek ze společného jednání PKP, projednání finálního znění výzev:

  • Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I
  • Špičkový výzkum

Projednání návrhu / věcného záměru výzev:

  • Smart Akcelerátor+ I
  • MSCA Fellowships CZ
  • MSCA COFUND CZ
  • Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP pro P1 převzala usnesení přijaté dne 31. března 2022 na nultém jednání PKP OP JAK o projednání výzvy Teaming-CZ I.
PKP pro P1 projednala návrh výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I.
PKP pro P1 projednala návrh výzvy Špičkový výzkum.
PKP pro P1 projednala návrh výzvy Smart Akcelerátor+ I.
PKP pro P1 projednala návrh výzvy MSCA Fellowships CZ.
PKP pro P1 projednala návrh výzvy MSCA COFUND CZ.
PKP pro P1 byla seznámena s věcným záměrem výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (Ph.D. Infra).