Jednání PKP hlavní z 14. června 2022

PROGRAM:

Projednání Harmonogramu výzev OP JAK na rok 2022

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP hlavní schválila Harmonogram výzev OP JAK pro rok 2022, verze 2.