Jednání PKP hlavní – 8. dubna 2024

PROGRAM:

Harmonogram výzev na rok 2024, verze 3

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2024, verze 3.