Jednání PKP hlavní – 5. září 2022

PROGRAM:

Shrnutí stavu implementace OP JAK
Projednání návrhu revize Harmonogramu výzev na rok 2022
Projednání návrhu Harmonogramu výzev na rok 2023
Představení evaluací OP VVV

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP hlavní schválila Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 (verze 3).
PKP hlavní schválila Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023 (verze 1).