Jednání PKP hlavní – 15. ledna 2024

PROGRAM:

Harmonogram výzev na rok 2023, verze 7
Harmonogram výzev na rok 2024, verze 2

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2023, verze 7.
PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2024, verze 2.