FAQ

V šabloně Spolupráce pracovníků ve vzdělávání je uvedeno, že aktivita může být realizována formou minilekce ve výuce. Zároveň je však v textu šablony uvedeno, že do hodin spolupráce nemohou být započítány hodiny výuky, ve kterých pracovník běžně vyučuje. Můžete upřesnit, jakým způsobem má být minilekce provedena?

Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělání představuje blok/cyklus vzájemné spolupráce všech zapojených pracovníků (vč. lektora), kteří se zúčastní všech fází – přípravy, realizace a reflexe aktivity. Jednou z forem realizace aktivity je minilekce ve výuce, ve které si zapojený pracovník vyzkouší nabyté zkušenosti ve vyučovací hodině. Aby však mohla být hodina započtena do výstupu aktivity, musí se jednat o vyučovací hodinu některého z kolegů. Tím bude splněna podmínka, že do výstupu aktivity nelze započítat hodinu, ve které pracovník běžně vyučuje.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince