FAQ

Může pedagog školy do aktivity 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ vykázat lyžařský nebo vodácký kurz?

V této šabloně je nezbytné zvolit vzdělávací kurz s ohledem na témata uvedená v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kapitola 4.1. Účast pedagoga na lyžařském nebo vodáckém kurzu lze akceptovat pouze u SŠ a VOŠ sportovního zaměření, pro které je relevantní téma „odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělání a vzdělání v konzervatoři“.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince