FAQ

Chtěl bych se zeptat, zda je možné využít šablonu Spolupráce pracovníků ve vzdělávání pro financování náslechů a následné praxe studenta Pedagogické fakulty na naší škole. Daný lektor by provedl se studentem náslechy a praktické hodiny.

V rámci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání mohou být podpořeni studenti 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky. Není však možné z této šablony hradit samotnou praxi studenta, protože praxe studentů probíhají na základě spolupráce školy příjemce a vysoké školy. Daný student si tím ve škole příjemce plní svoje studijní povinnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby v rámci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání docházelo k podpoře profesního růstu studenta nad rámec jeho povinné praxe.

Provázející učitelé, mentoři atp. jsou za vedení praxe studenta odměňováni, je tedy nezbytné předcházet dvojímu financování stejných nebo podobných aktivit. Proto studenti VŠ, přítomní ve škole z důvodu plnění praxe, mohou být ze šablony podpořeni, ale jejich spolupráce s vyučujícím musí obsahovat činnosti/prvky navíc oproti povinné praxi.

Aby mohl být student podpořen, musí být v pracovně právním vztahu se školou, viz kapitola 4.1 přílohy č. 2 výzvy:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj je zaměřen na:

  1. a) pracovníky ve vzdělávání: jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku;

U výzvy, na záložce Dokumenty, v části Ostatní dokumenty k realizaci projektů je uveřejněn dokument Metodická pomůcka_Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, kde jsou různé možnosti, jak uchopit tuto šablonu, popsány.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.