Distanční seminář pro příjemce – Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Seminář pro příjemce výzvy Smart Akcelerátor+ I se bude konat dne 15. 2. 2024 od 9:30 hodin s předpokládaným ukončením do 16 hodin (časový harmonogram může dostát adekvátních změn, konkrétně bude diskutován úvodem daného semináře).

Dopolední blok semináře bude věnován obecným poznámkám k administraci projektů a podkladům žádostí o platbu. Odpolední blok semináře bude obsahovat speciální blok k administraci KA Asistence, administraci zpráv o realizaci a administraci změnových řízení projektu. Odpovídajícím způsobem budou zapracovány i podněty, které ŘO předem obdržel od zástupů příslušných projektů.

Distanční seminář se bude konat v rámci platformy MS Teams. Zástupci příslušných projektů již obdrželi odkaz k přihlášení se na daný seminář formou přímé písemné komunikace s ŘO (formou interní depeše, resp. formou odpovídající e-mailové komunikace).

Související informace

Online registrace nejsou k dispozici pro tuto událost.

Datum události

15. 2. 2024

Čas události

09:30 - 16:00

Kontakt

Ing. Jana Králová

jana.kralova1@msmt.cz