Distanční seminář pro příjemce – STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU a ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Registrace na událost

Registrace jsou uzavřeny.

Distanční seminář je určen pro zástupce příjemců zjednodušených projektů z výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, z řad středisek volného času a základních uměleckých škol.

Cílem semináře je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů a na změny projektů.

Distanční seminář se bude konat v platformě ZOOM. Přihlášení účastníci dostanou odkaz na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Obsah semináře:

  • Dokumentace k realizaci projektu
  • Účel dotace
  • Nakládání s majetkem
  • Publicita
  • Zpráva o realizaci
  • Kalkulačka šablon ke zprávě o realizaci
  • Realizace aktivit a dokládání výstupů
  • Změny projektů
  • Naplňování indikátorů

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději 27. 10. 2022 do 10 hodin. 

Související informace

Celkem / Zbývá k registraci

200 / 88

Datum události

31. 10. 2022

Čas události

09:00 - 11:00

Kontakt

Mgr. Lucie Karešová

lucie.karesova@msmt.cz