Distanční seminář pro příjemce – DOMOVY MLÁDEŽE a INTERNÁTY – Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrace na událost

Registrace jsou uzavřeny.

Distanční seminář je určen pro zástupce příjemců zjednodušených projektů z výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, z řad domovů mládeže a internátů.

Cílem semináře je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů a na změny projektů.

Distanční seminář se bude konat v platformě ZOOM. Přihlášení účastníci dostanou odkaz na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Obsah semináře:

  • Dokumentace k realizaci projektu
  • Účel dotace
  • Nakládání s majetkem
  • Publicita
  • Zpráva o realizaci
  • Kalkulačka šablon ke zprávě o realizaci
  • Realizace aktivit a dokládání výstupů
  • Změny projektů
  • Naplňování indikátorů

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 31. 10. 2022 do 10 hodin.

Související informace

Celkem / Zbývá k registraci

200 / 169

Datum události

1. 11. 2022

Čas události

12:30 - 14:30

Kontakt

Mgr. Lucie Karešová

lucie.karesova@msmt.cz