Vykazování hospodářských činností

Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP JAK