Společné jednání PKP hlavní, PKP pro P1 a PKP pro P2 z 31.3.2022 (stínové jednání)

PROGRAM:

 • Projednání a schválení Jednacího řádu PKP hlavní, PKP pro P1 a PKP pro P2

PKP hlavní

 • Projednání Harmonogramu výzev na rok 2022 OP JAK

PKP pro P1

 • Projednání věcného záměru výzev:
  • Teaming CZ I
  • Individuální projekty systémové VaV I
  • Špičkový výzkum

PKP pro P2

 • Projednání věcného záměru výzev:
  • Šablony pro MŠ a ZŠ I
  • Šablony pro SŠ a VOŠ I
  • Individuální projekty systémové – Vzdělávání

 

HLAVNÍ ZÁVĚRY

Byl projednán a schválen Jednací řád PKP hlavní, PKP pro P1 a PKP pro P2

PKP hlavní:

 • byl projednán Harmonogram výzev na rok 2022 OP JAK.

PKP pro P1:

 • byl projednán věcný záměry výzvy Teaming CZ I,
 • byl projednán věcný záměr výzvy Individuální projekty systémové VaV I a vznesené podněty budou zohledněny při dopracování věcného záměru výzvy,
 • byl projednán věcný záměr výzvy Špičkový výzkum, vznesené podněty budou využity při dalším dopracování věcného záměru výzvy, který bude znovu předložen k projednání na dalším jednání PKP pro P1.

PKP pro P2:

 • byly projednány věcné záměry výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šablony pro SŠ a VOŠ I a Individuální projekty systémové – Vzdělávání, vznesené podněty budou využity při dalším dopracování věcného záměru výzev, které budou znovu předloženy k projednání na dalším jednání PKP pro P2.

 

Harmonogram výzev na rok 2022 OP JAK a všechny projednávané věcné záměry výzev budou znovu předloženy na prvním oficiálním jednání PKP hlavní, PKP pro P1 nebo PKP pro P2 po schválení OP JAK.