Jednání PKP pro P1 – 25. září 2023

PROGRAM:

Projednání věcného záměru / návrhu výzev:

  • Open Science II
  • Výzkumné prostředí
  • Teaming-CZ II

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP pro Prioritu 1 projednala věcné záměry výzev Open Science II a Výzkumné prostředí.
PKP pro Prioritu 1 projednala návrh výzvy Teaming-CZ II.