Jednání PKP pro P1 – 16. února 2023

PROGRAM:

  • Projednání návrhu výzvy Fázované projekty I
  • Projednání věcného záměru výzvy Mezisektorová spolupráce
  • Projednání věcného záměru výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

  • PKP pro Prioritu 1 projednala návrh výzvy Fázované projekty I.
  • PKP pro Prioritu 1 projednala věcné záměry výzev Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI.