Jednání PKP hlavní – 16. února 2023

PROGRAM:

  • Harmonogram výzev pro rok 2023, verze 3

HLAVNÍ ZÁVĚR:

  • PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2023, verze 3.