Zápis z 1. MV OP JAK ze dne 23. 6. 2022

Zápis 1. MV OP JAK

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 398.40 kB

Příloha 1 - Prezenční listina

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 200.78 kB

Příloha 2 - Prezentace

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 3.33 MB

Usnesení č. 1 - Výzvy z nultého MV OP JAK

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 200.42 kB

Usnesení č. 1-2 Teaming CZ I

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 175.29 kB

Usnesení č. 1-2 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 191.61 kB

Usnesení č. 1-3 IPs VaV I

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 176.72 kB

Usnesení č. 1-3 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 194.06 kB

Usnesení č. 1-4 Šablony MŠ a ZŠ

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 176.13 kB

Usnesení č. 1-4 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 234.04 kB

Usnesení č. 1-5 Šablony SŠ a VOŠ

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 176.30 kB

Usnesení č. 1-5 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 234.51 kB

Usnesení č. 2 Špičkový výzkum

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 180.42 kB

Usnesení č. 2 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 234.91 kB

Usnesení č. 3 Smart Akcelerátor+ I

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 184.02 kB

Usnesení č. 3 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 178.77 kB

Usnesení č. 4 MSCA – FELLOWSHIPS-CZ

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 185.77 kB

Usnesení č. 4 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 154.31 kB

Usnesení č. 5 MSCA COFUND CZ

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 183.82 kB

Usnesení č. 5 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 152.24 kB

Usnesení č. 6 TP ERDF a ESF+

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 184.36 kB

Usnesení č. 6 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 151.86 kB

Usnesení č. 7 IPs Vzdělávání

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 182.39 kB

Usnesení č. 7 Metodika výběru operací

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 179.39 kB

Usnesení č. 8 Charta IPs - NRIS3

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 173.68 kB

Usnesení č. 9 Charta IPs - CARDS

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 171.37 kB

Usnesení č. 10 Charta IPs - EOSC CZ

26. 07. 2022 - 11:39| pdf| 186.96 kB