Přehled důležitých kontaktů pro hodnotitele OP JAK

Metodické dotazy e-mail: OPJAK_hodnotitel@msmt.cz Řídicí orgán OP JAK
Pracovní výkazy e-mail: OPJAK_pracovnivykaz@msmt.cz Řídicí orgán OP JAK
Uživatelská podpora IS KP21+ e-mail: podpora_ms21@ms21.mssf.cz

tel. č.: +420 800 203 207

aplikace ServiceDesk21+: https://sd21.mssf.cz/

Externí dodavatel/ Řídicí orgán OP JAK