Zveřejnění formuláře Přehledu čerpané dovolené

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění formuláře Přehledu čerpané dovolené, který je přílohou ŽoP v případě přímého vykazování osobních nákladů na odborný tým po ukončení každého kalendářního roku realizace projektu.

Zveřejněný formulář naleznete ZDE.