Zveřejnění aktualizované Kalkulačky jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje příjemce o zveřejnění aktualizované Kalkulačky jednorázové částky (b1) ZDE.

Kalkulačka zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz. Kalkulačku použije příjemce v případě, že žádá dne 18. 4. 2024 nebo později o navýšení sazeb pro pozice administrativního týmu. ŘO vydává dvě verze kalkulačky, které se liší pouze pozicí „hlavní manažer projektu“ – tato pozice je relevantní jen pro některé výzvy. Příjemce vybere z kalkulaček tu, která odpovídá dané výzvě – obsahující tytéž pozice administrativního týmu, jako kalkulačka použitá při sestavení rozpočtu projektu při podání žádosti o podporu.