Zápis z 1. zasedání MV OP JAK

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje zápis z 1. zasedání MV OP JAK, které se konalo dne 23. 6. 2022.

Zápis včetně příloh je k dispozici ZDE.