Z VÉČEK DO JAKA: Výroční konference OP VVV a OP JAK

Praha, 25. září 2023 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), uspořádalo ve středu 20. září v Praze Výroční konferenci OP VVV a OP JAK. Konferencí o inspirativních projektech a proměně vzdělávání a výzkumu za podpory evropských fondů provázel moderátor Vladimír Kořen.

Na konferenci se sešli odborníci z oblasti vzdělávání a výzkumu, aby se informovali a diskutovali o úspěšných projektech OP VVV, proměně vzdělávání a výzkumu od roku 2015 a hlavním poslání OP JAK. Představen byl také Střední článek či evropská iniciativa zaměřená na rozvoj infrastruktury podporující postupy otevřené vědy v oblasti správy výzkumných dat – EOSC.

Dopolední program byl zaměřen na oblast vzdělávání. Od roku 2015, kdy OP VVV zahájil svou realizaci, došlo k proměně vzdělávání na všech úrovních. Tým učitelů byl rozšířen o další pozice, školy byly vybaveny novými učebními pomůckami, nebo bylo zmodernizováno jejich zázemí. Na vysokých školách došlo k akreditaci nových vzdělávacích programů či byly podpořeny zahraniční výjezdy vědeckých pracovníků. Proměny vzdělávání představily projekt šablon z Ústí nad Labem, MAP pro Brandýsko, Učení příběhy 20. století organizace Post Bellum či projekt zaměřený na pohybovou gramotnost Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt Dolů do dolů aneb dějiny Hornictví z podkrušnohorska pak umožnil účastníkům vyzkoušet si pomocí virtuální reality práci horníka. Projekt Biomedicínské inženýrství ČVUT ukázal, jak bylo možné evropské dotace využít pro vylepšení studijních programů.

A právě OP JAK na tyto úspěchy naváže. Po roce a půl realizace OP JAK je v prioritě 2 – Vzdělávání vyhlášeno 9 výzev za více než 33 miliard korun, schváleno téměř 7 500 projektů, více než 80 % škol čerpá šablony a bylo zahájeno budování pracovišť středních článků ve všech krajích ČR.

Odpolední blok se věnoval oblasti výzkumu. Ředitel NTK představil projekt národního centra CzechElib, včetně navazujícího projektu EOSC. Za Masarykovu univerzitu byl prezentován projekt CETOCOEN Excellence, o inovativních technologiích výroby v souvislosti s 3D tiskem se účastníci dozvěděli z projektu VŠB-TUO. Svůj projekt Smart Akcelerátoru představil Karlovarský kraj, Západočeská univerzita v Plzni se zaměřila na výjezdy vědců do zahraničí. Univerzita Karlova byla zastoupena projektem zaměřeným na strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a prezentace uzavřel projekt Inteligentní strojové vnímání ČVUT. Díky OP VVV se podařilo významně posílit kapacity českého výzkumu a zvýšit jeho potenciál dosáhnout evropských špiček.

OP JAK pokračuje s podporou projektů posilujících reputaci České republiky coby země s kvalitním a konkurenceschopným výzkumem světové úrovně. V prioritě 1 – Výzkum je vyhlášeno 14 výzev za více než 28 miliard korun a probíhá příprava českého výzkumu na Open Science. Stejně jako ve vzdělávání, i v rámci podpory výzkumu dochází v OP JAK ke zefektivnění a zjednodušení procesů.

Součástí projektových prezentací byla inspirativní videa. Účastníci měli možnost si vyzkoušet i interaktivní expozice. Každý blok uzavírala také diskuze s odborníky zaměřená na dosavadní úspěchy (či neúspěchy) podpory evropských fondů v oblasti vzdělávání i výzkumu, ale i na nové globální výzvy budoucnosti, které stojí za to z evropských fondů podpořit.

Výstupem z konference bude krátké video, které bude vydáno a publikováno v průběhu měsíce října. Mezitím budou zveřejněna také videa z prezentací jednotlivých projektů a další fotografie. Sledujte náš facebook OP JAK.

Přejít na PROGRAM KONFERENCE.

 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 82 miliard Kč, přičemž 40 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 25 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt