Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.