Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty v realizaci

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Pracovního výkazu OP JAK v anglickém jazyce. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.