Ilustrační obrázek

Vyhlášení výzvy IROP 2021-2027 na podporu MŠ

Řídicí orgán OP JAK informuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo dne 23. 8. 2022 výzvy č. 6 a 7 na podporu infrastruktury mateřských škol.

Dokumentaci výzev naleznete zde:

6. výzva je určená pro území méně rozvinutých regionů

7. výzva je určená pro území přechodových regionů

Veškeré dotazy k výzvě směřujte na Konzultační servis IROP na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj.