Výběrové řízení na hodnotitele P1 OP JAK se zaměřením na humanitní vědy

ŘO OP JAK upozorňuje potenciální zájemce o pozici hodnotitele P1 OP JAK se zaměřením na humanitní vědy, že uzávěrka pro registraci do Databáze hodnotitelů je 31. 1. 2024.

Více informací o VŘ ZDE.