Upozornění na změnu zákona o střetu zájmů od 1. 1. 2024

ŘO OP JAK informuje žadatele o změně zákona o střetu zájmů účinné od 1.  1.  2024, kterou se rozšiřuje okruh subjektů, kterým nebude možné poskytnout dotaci, pokud se mezi jejich vlastníky nachází veřejný funkcionář. Dosud se tato podmínka týkala jen obchodních společností, od začátku roku 2024 nesmí být podpora poskytnuta jakékoli právnické osobě, jejíž skutečným majitelem je veřejný funkcionář. Bude-li tedy ve vlastnické struktuře žadatele figurovat veřejný funkcionář, nebude žadateli vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory v souladu s § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a řízení o žádosti o podporu bude ukončeno.