Ilustrační obrázek

Slavnostní otevření vzdělávacího centra Didaktikon

V úterý 6. září 2022 proběhlo slavnostní otevření unikátního vzdělávacího centra Didaktikon v Kampusu Hybernská za účasti náměstka ministra školství Václava Velčovského. Centrum přináší nový směr v popularizaci vědy a vzdělávání a je společným projektem Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z. ú., resp. hlavního města Prahy. Návštěvníci si mohou vyzkoušet 10 unikátních expozic s jednou únikovou hrou nebo zajít na přednášky a workshopy.

Didaktikon je prostor určený k experimentování, objevování a učení se hrou, který vzájemně propojí zejména pražské základní a střední školy s didaktickými obory pěstovanými na Univerzitě Karlově. Didaktikon mohou navštívit nejen učitelé s žáky, ale i veřejnost.

Hlavním cílem Didaktikonu je vzdělávat žákyně a žáky základních a středních škol metodou řízeného objevování. Žáci se tak stávají aktivními účastníky výuky, poznávají a zkouší si, jak se dělá věda v praxi. Cílovou skupinou jsou rovněž učitelé. Díky unikátnímu spojení různých didaktických oborů Univerzity Karlovy pomáhá Didaktikon experimentálně rozvíjet výuku, poskytovat jim možnost přistupovat nejen k vlastnímu vzdělávání, ale i vzdělávání budoucích žáků kreativně, integrovat různé didaktické postupy, technologie a vědecké disciplíny.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet 10 unikátních expozic vzniklých v rámci mezifakultních spoluprací či přijít na přednášky a workshopy s posláním popularizace vědy a vzdělávání. Co dokáže umělá inteligence? Mají animovaní Simpsonovi rádi vědu? Jak nás klame zrak? Takové a další neotřelé náměty přináší desítka jedinečných expozic. Pro zájemce je připraven také bonus v podobě únikové hry Poslední mluvčí, která se zabývá tématem jazykové diverzity.

Exponáty:

  1. Život s umělou inteligencí
  2. Simpsonovi ve vědě
  3. Automat na filozofické divadlo
  4. Attentat 1942 – Historie hrou
  5. Překvapivá optika
  6. SAMSA
  7. Rok distanc
  8. Fonoskop
  9. Energie a souměrnost v přírodě
  10. Rodinné hudební světy romského primáše

BONUS Únikovka: Poslední mluvčí

Didaktikon je pro zájemce z řad veřejnosti otevřen v průběhu září každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin po předchozí registraci. Žáci mohou Didaktikon navštívit se svými učiteli v rámci školních exkurzí.

Více informací o projektu naleznete na webu didaktikon.cz.

 

Foto: Martin Pinkas (zdroj: Didaktikon.cz)

 

Zdroj: Didaktikon, vlastní