Seznam obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování (verze 4)

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 14. 2. 2024 verzi 4 Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování. K aktualizaci dokumentu dochází zpravidla jednou ročně. Účinnost dokumentu pro žadatele je uvedena v úvodu dokumentu. Pro příjemce je účinná vždy poslední verze dokumentu.

Dokument je k dispozici ZDE.