Ilustrační obrázek

Setkání odborných partnerů k nastavení a implementaci Šablon v OP JAK

V pondělí 28. února 2022 se uskutečnilo setkání odborných partnerů k nastavení a implementaci Šablon pro MŠ, ZŠ, SŠ a VoŠ v OP JAK. Jednání proběhlo distanční formou a jeho hlavním tématem bylo představení aktuálního stavu vyjednávání OP JAK, představení plánovaných výzev v oblasti vzdělávání a diskuze s partnery.

Jednání zahájil náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský, který představil aktuální stav vyjednávání přípravy OP JAK a programového období 2021-2027. Následně zástupci MŠMT prezentovali připravovaný model institucionalizace pozic školní psycholog a speciální pedagog v ZŠ a relevantní intervence z Národního plánu obnovy. Zástupci Řídicího orgánu OP JAK poté představili plánované výzvy OP JAK Šablony MŠ a ZŠ I a Šablony SŠ a VOŠ I ZDE.

Druhá polovina jednání byla věnována diskuzi. Otázky odborné veřejnosti a odpovědi ze strany MŠMT jsou uvedeny v zápisu ZDE.