Prodloužení výběrového řízení na hodnotitele pro P1 OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje všechny zájemce o pozici externího hodnotitele pro P1 OP JAK, že aktuálně není možné z technických důvodů finalizovat žádost o status hodnotitele v IS KP21+. Dodavatel systému na odstranění problému intenzivně pracuje, jakmile bude funkčnost IS KP21+ plně obnovena, bude informace o této skutečnosti zveřejněna na webových stránkách OP JAK. Velmi se za vzniklou komplikaci omlouváme. Termín pro registraci a podání žádosti o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP21+ je prodloužen do pátku 30. září 2022.

Více informací k výběrovému řízení naleznete v sekci Kariéra.