Prodloužení výběrového řízení na hodnotitele pro P1 OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje všechny zájemce o pozici externího hodnotitele pro P1 OP JAK, že termín pro registraci a podání žádosti o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP21+ je prodloužen do pátku 21. října 2022.

Více informací k výběrovému řízení naleznete v sekci Kariéra.