Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydává Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2, s účinností od 20. března 2024. Součástí dokumentu je přehled změn oproti 1. verzi PpŽP ZP a jeho znění naleznete ZDE.