Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

ŘO OP JAK zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů v prioritě 1 OP JAK konané dne 30. 5. 2023. U projektu s registračním číslem CZ.02.01.01/00/22_012/0006347 dochází k opravě formální chyby při zapracování krácení navrženého Hodnoticí komisí.

Zápis je k dispozici ZDE.