Ilustrační obrázek

Operační program Jan Amos Komenský byl jako první předložen Evropské komisi

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince jako první český operační program pro programové období 2021-2027 předložen ke schválení Evropské komisi. Oficiálně tak došlo k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravovalo OP JAK již od roku 2019, a to v rámci rozsáhlého partnerství zahrnujícího Evropskou komisi, partnerské resorty, zástupce regionů, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, odborné veřejnosti apod. Podmínkou předložení OP JAK k formálnímu dialogu bylo schválení operačního programu vládou ČR, které proběhlo dne 4. října 2021.

Zároveň Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo dne 16. prosince 2021 Evropské komisi Dohodu o partnerství. Právě schválení Dohody o partnerství musí předcházet schválení jednotlivých operačních programů, jelikož se jedná o zastřešující dokument pro čerpání EU fondů na úrovni členského státu. OP JAK tedy není možné ze strany EK schválit dříve, než bude schválena Dohoda o partnerství. MŠMT mezitím intenzivně pracuje na přípravě veškerých nezbytných kroků s cílem zahájení implementace. OP JAK bezodkladně po jeho schválení EK, předpoklad vyhlášení prvních výzev (Šablony, Teaming) je v květnu 2022.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Program bude navazovat na úspěchy končícího Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude jedním z důležitých nástrojů naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.