Ilustrační obrázek

Nové sazby per diem pro OP JAK

Řídicí orgán upozorňuje žadatele a příjemce OP JAK na změnu sazeb per diem. Rozhodnutím Evropské komise C(2021)35 byla stanovena sazba per diem pro Českou republiku ve výši 177 EUR/24 hodin, více informací viz ZDE. Tato sazba bude použita v případě proplácení cestovních náhrad zahraničním expertům dle kapitoly 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP JAK – obecná část. Text Pravidel pro žadatele a příjemce bude s ohledem na nový odkaz a sazbu per diem při nejbližší možné příležitosti aktualizován.