Obrázek

Informace o předpokládaném nastavení výzvy Teaming-CZ I

ŘO OP JAK uveřejňuje informaci o předpokládaném nastavení připravované výzvy Teaming-CZ I, jejímž cílem je zajistit komplementární financování projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage).

Informace včetně předpokládaných vzorů příloh žádosti o podporu naleznete v balíčku dokumentů ZDE.

ŘO OP JAK upozorňuje žadatele, že všechny přiložené dokumenty a v nich uvedené informace o nastavení výzvy a pravidel, včetně přiložených návrhů vzorů příloh žádosti o podporu, jsou pouze informativního charakteru a nepředstavují úplný, finální a závazný dokument výzvy pro podávání žádostí o podporu, ale vodítko pro přípravu žádostí a jejich příloh v dostatečném předstihu. Uvedené parametry mohou být před vyhlášením výzvy doplněny, upraveny či změněny.

Předpokládaným termínem uveřejnění výzvy k předkládání žádostí o podporu včetně navazující dokumentace a vzorů příloh je květen 2022.

V případě dotazů k výzvě se prosím obracejte na e-mailovou adresu TeamingOPJAK@msmt.cz